Openingstijden:

De opvang is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00
Afwijkende tijden zijn in onderling overleg ook mogelijk, evenals opvang in de avonduren /nacht en/of weekenden.

Co & Zo is gesloten op erkende feestdagen en in de zomer voor een aaneengesloten periode van maximaal 3 weken.
Daarnaast is de opvang op wisselende dagen 1 dag per maand gesloten en wordt er geen opvang geboden in de weken
tussen Kerst en Oud&Nieuw. (zie tabje sluitingsdagen) 

Sluitingsdagen worden medio oktober doorgegeven voor het jaar daarop. 
Niet voorziene sluitingsdagen door ziekte of andere omstandigheden daargelaten. 

 Bij ziekte, vakantie of andere sluitingen van Co&Zo, worden er geen opvangkosten in rekening gebracht.
Bij afwezigheid van de kinderen door ziekte of vakantie worden de kosten wel doorberekend,
mits anders is overeengekomen. 

De opvanguren worden afgenomen met een minimum van 4,5 uur opvang per dag.
De uren worden per half uur afgerond en maandelijks in rekening gebracht.

Bij ziekte of afwezigheid van de gastouder kan er, i.s.m. met het gastouderbureau, gekeken worden
naar plaatsing bij een waarnemende gastouder
of wordt ouders gevraagd zelf een oplossing te zoeken / een dag te ruilen. 

De prijs van de opvang is inclusief fruit, lunch, yoghurt, drinken en tussendoortjes.

Luiers, baby- en dieetvoeding zijn niet inbegrepen en dienen te worden meegegeven.

  

Tarieven 2017

U betaalt €5,00 per uur aan de gastouder.
Het bedrag is inclusief fruit, lunch, water/sap, yoghurt en tussendoortjes.
De opvanguren worden per half uur afgerond en in rekening gebracht.
Zelf brengt u babyvoeding / dieetvoeding en luiers mee. 

De tarieven zijn exclusief de bemiddelingskosten van het gastouderbureau. 
Het uiteindelijke uurtarief is dus het opvang uurtarief+de bemiddelingskosten.
Gemiddeld bedraagt de totale uurprijs €5,75 per uur.

Co&Zo is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Hierdoor komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

In 2017 bedraagt de toeslag €5,75 per uur.