Om de kwaliteit binnen de kinderopvang te waarborgen wordt er binnen alle erkende opvangvormen gewerkt met een pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan geeft een beeld van de missie en visie op kinderen en hun ontwikkeling. Daarin staan ook de, door de overheid verplicht gestelde, basisdoelen genoemd. Ieder gastouderbureau waar Co&Zo bij is aangesloten heeft een eigen pedagogisch beleidsplan. 
Het beleid beschrijft uitgangspunten voor het pedagogisch handelen van de gastouder. Aangezien iedere opvangsituatie anders is biedt een pedagogisch werkplan de mogelijkheid om het pedagogisch beleid te vertalen naar eigen pedagogisch handelen. 
Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Co&Zo Gastouderopvang.
Voor het volledige pedagogisch beleidsplan verwijst Co&Zo u naar het betreffende bemiddelingsbureau.

In het werken met kinderen staat bij Co&Zo het welzijn van de kinderen voorop.
Voelen zij zich veilig, hebben ze het naar hun zin, is er voldoende uitdaging en hoe wordt deze geboden? Is er ruimte voor het kind om zich volop te kunnen ontwikkelen, wie / wat heeft het hiervoor nodig en welke rol spelen waarden en normen?
In dit werkplan staat beschreven hoe Co&Zo hier op welke manier aan bijdraagt.

Co&Zo voert de opvang van de kinderen uit aan de hand van 4 belangrijke pedagogische basisdoelen:
1. Emotionele veiligheid
2. Persoonlijke ontwikkeling
3. Sociale ontwikkeling
4. Waarden en normen

Welke op de volgende manier tot uiting komen in:
• De interactie met het kind 
• De binnen- en buitenruimte 
• Het activiteitenaanbod 
• Het spelmateriaal 
• De groep

Interactie met het kind:

1. Emotionele veiligheid:
Bij Co&Zo wordt het kind opgevangen door één vaste persoon binnen een kleine groep met andere kinderen. Er is een stabiele gezinssituatie die bestaat uit gastouder Connie(1977), partner Antoine (1966) en dochter Lerato (2006)
Doordat het kind altijd dezelfde gezichten ziet, leert het iedereen goed kennen en durft het zich veilig te voelen. Dit is ook wat Co&Zo erg belangrijk vindt.
Er wordt zeer weinig bezoek ontvangen tijdens de opvang. De vaste achterwacht komt wel regelmatig kort op bezoek zodat deze persoon niet helemaal vreemd is voor het kind in geval van een noodsituatie. Ook werkt Co&Zo met stagiaires, bij voorkeur voor een langere aaneengesloten periode, zodat kinderen niet steeds een vreemd gezicht zien.
Er wordt veel samen met / tegen het kind gepraat zodat het kind zich betrokken en gehoord voelt. Er is ruimte voor knuffels en persoonlijke aandacht, ieder kind heeft een eigen mandje voor persoonlijke spullen. Ieder kind wordt begroet bij binnenkomst en gedag gezegd bij vertrek. Per kind wordt bekeken wat het nodig heeft om zich veilig te voelen. Voor de één kan dit betekenen dat het even op schoot wil, een ander kindje heeft soms meer behoefte aan wat afstand. Co&Zo probeert hier voor iedere kind zo goed mogelijk op in te spelen.
Er wordt gewerkt aan de hand van een dagindeling wat structuur en duidelijkheid geeft wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid.

2. Persoonlijke ontwikkeling:
Co&Zo vindt het belangrijk dat ieder kind zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.
Door het kind uit te dagen zelf iets te proberen leert het kind waar zijn grenzen liggen. Er wordt hulp geboden als iets niet lukt, maar er is ook alle ruimte om kinderen zelf te laten proberen. Het laten uitvoeren van kleine taakjes / helpen met taakjes draagt positief bij aan deze ontwikkeling.

3. Sociale ontwikkeling:
Door het aanbieden van gezamenlijke activiteiten / maaltijden komen de kinderen met elkaar in contact. Door ze samen te laten werken (delen van een lijmpot bijvoorbeeld, of elkaar vragen iets door te geven aan tafel) wordt de sociale omgang gestimuleerd. Als het samen spelen niet vanzelf gaat, kan Co&Zo hier aan bijdragen door een gesprekje of activiteit. Kinderen worden op een zo jong mogelijke leeftijd al aan elkaar voorgesteld door samen te spelen in de box of op de grond.

4. Waarden en normen:
Doordat het kind binnen een gezinssituatie wordt opgevangen, krijgt het automatisch de daarbij behorende omgangsvormen mee. Vanaf de eerste opvang dag wordt geleerd om de schoentjes bij binnenkomst uit te doen en in de mand te stoppen, de jas op te hangen en tas op te ruimen.
Binnen wordt er niet gerend en geschreeuwd, buiten is hier meer ruimte voor. Bij Co&Zo speel je samen en deel je samen en is het speelgoed van iedereen. Daarom ben je er zuinig op, ook op elkaar!
Co&Zo probeert zoveel mogelijk het goede voorbeeld te geven. Indien een kind afwijkt van de regels en zich er niet aan houdt, volgt het goede voorbeeld en proberen we het nog een keer. Er wordt zo min mogelijk gestraft. (Aan) leren doen we met een lach!


De binnen- en buitenruimte:

1. Emotionele veiligheid:
De opvang wordt geboden in een aparte opvangruimte welke direct aan het woonhuis grenst. Ouders en kinderen komen allemaal achterom via de oprit/poort. Dit geeft een gevoel van “thuis”.
In de opvangruimte staan een box, commode, eet/knutseltafel, kast met speelgoed, keukentje en wat rijdend materiaal. Alles is geschikt voor de kinderen en is veilig waardoor een kind volledig zichzelf kan en mag zijn.
Het toilet is in de aangrenzende hal. De keuken en woonkamer zijn afgesloten via een traphekje in de gang en niet toegankelijk voor de kinderen zonder toezicht.
De slaapkamer bevindt zich op de begane grond. Het keukenraam grenst aan de opvangruimte waardoor er altijd zicht is vanuit de keuken op de kinderen wat voor beiden een veilig gevoel geeft. Onder de box is een speelruimte waar de kinderen zich uit het zicht even kunnen en mogen terugtrekken.

De buitenruimte is deels overkapt en in de tuin zijn voldoende speelmogelijkheden voor alle leeftijden. Er is veel rijdend materiaal aanwezig en een grote trampoline. De opvangruimte heeft direct zicht op de buitenruimte waardoor de oudste kinderen ook zelf in de tuin kunnen en mogen spelen zonder dat dit gevaarlijk is.

Er is voldoende materiaal om samen te spelen, maar er is ook voldoende plaats om even alleen te spelen.

2. Persoonlijke ontwikkeling:
Er is voldoende ruimte om lekker te kunnen bewegen, zowel binnen als buiten.
Een kind kan zelf kiezen waar het mee wil spelen. Naast speelgoed wat zelfgekozen kan worden, is er voldoende uitdagend materiaal welke wordt aangeboden op verzoek of als activiteit. Door zelf te kiezen groeit een kind. Door het aanbieden van verschillende (spel) materialen op verschillende niveaus wordt zowel de grove als de fijne motoriek gestimuleerd.

3. Sociale ontwikkeling:
De kinderen worden opgevangen in een groep van 0 tot 4 jaar. Door kinderen bij elkaar op te vangen in 1 ruimte ontstaat een natuurlijke leerschool. De jongste kinderen leren van de oudere kinderen en door het aanbieden van gezamenlijke activiteiten in de ruimte ontstaat er samenspel. Jonge kinderen spelen met elkaar in de box, ouderen spelen samen buiten, met zijn allen spelen we met de bal. Samen spelen wordt gestimuleerd maar is nooit verplicht.
Er is voldoende ruimte om met elkaar te spelen.

4.Waarden en normen
De kinderen leren dat er binnen niet mag worden gerend, geschreeuwd of gegooid met speelgoed.
Buiten is er wel ruimte om lekker te rennen en wat meer geluid te maken.
We zitten aan tafel om te knutselen / eten /te puzzelen of een andere tafelgerichte activiteit. Met het “gewone” speelgoed speel je op de grond.
Zowel binnen als buiten luisteren we naar elkaar en leren we rekening houden met elkaar.


Het activiteitenaanbod:

1. Emotionele veiligheid:
Co&Zo werkt met een vaste dagindeling waar het activiteitenaanbod in verwerkt is. Kinderen zijn nooit verplicht om mee te doen aan een (themagerichte) activiteit, maar zullen wel altijd gestimuleerd worden om mee te doen. Er is een groot aanbod van verschillende activiteiten. Regelmatig wordt er gewerkt aan de hand van een handpop (zoals Ekkie de Eekhoorn tijdens herfst) Als iets te spannend is om te vertellen tegen de gastouder of de andere kinderen, kan een handpop hier positief aan bijdragen.
De activiteiten bestaan uit o.a.(voor) lezen, zingen, muziek maken, dansen, knutselen, wandelen, fietsen, buiten spelen, kleien, spelletjes, etc.
Als er geverfd wordt met de handjes, maar dit voor sommige nog te eng is, kan er ook voor een kwast gekozen worden zodat het kind toch op een leuke manier mee kan doen.

2. Persoonlijke ontwikkeling:
Tijdens activiteiten is er voldoende passend materiaal voor alle leeftijden. Puzzels in diverse moeilijkheidsgradaties, klein en groot materiaal. Kinderen mogen zelf aangeven wat ze leuk vinden en proberen of iets lukt. De jongere kinderen imiteren veel. Hier is alle ruimte voor. Proberen is leren!
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod, zowel lichamelijk als cognitief.

3. Sociale ontwikkeling:
Door gebruik te maken van verschillende materialen ontstaat er verschillend spel. Houten blokken zijn leuk voor de oudste kinderen om mee te bouwen en voor de jongste kinderen om ze om te gooien. 
Tijdens themagerichte activiteiten mogen alle kinderen meedoen aan de knutselactiviteiten. Alle kinderen maken hetzelfde werkje, maar op hun eigen niveau en manier. Zo maakt iedereen hetzelfde, en toch heel anders. De peuters mogen stiften om te kleuren, de dreumes krijgt wasco. De peuter kleurt heel bewust, en de dreumes kijkt af en volgt. Samen spelen is samen leren!
Er is altijd ruimte voor fantasie, daar speelt Co&Zo ook graag op in en maakt van een fantasie picknick een echte picknick.

4. Waarden en normen:
Als activiteit onderneemt Co&Zo regelmatig een uitje. Op de fiets naar de kinderboerderij waar we leren voorzichtig om te gaan met de dieren en lief voor ze te zijn. Ook brengt Co&Zo maandelijks een bezoek aan de opaatjes en omaatjes in het verzorgingstehuis.
Op deze manier wordt respect voor anderen en voor dieren bijgebracht op een speelse manier.
Daarnaast zijn we zuinig op onze materialen. We hebben vaste momenten om op te ruimen, dit wordt met een liedje ondersteunt en met elkaar uitgevoerd en vindt voor iedere tafelmoment plaats.


Het spelmateriaal:

1. Emotionele veiligheid:
In de opvangruimte staat voldoende materiaal om vrij mee te spelen, passend bij alle leeftijden.
Het speelgoed staat in de kast, er is een speelkeukentje met toebehoren en er is rijdend materiaal.
Waar de kinderen bij kunnen mogen ze zelf pakken. Speelgoed hoog in de kast of achter een deurtje is niet voor zelfstandig gebruik. Dit wordt regelmatig uitgelegd en herhaalt. De oudere kinderen wijzen de jongere kinderen hier in de praktijk ook op.
Er is speelgoed met een duidelijke omschrijving, maar er is ook divers materiaal wat de fantasie prikkelt. 
Er staat altijd een grote mand met boekjes die zelfstandig kunnen worden gelezen. De ruimte is zo ingericht dat alle kinderen zelfstandig vrij kunnen spelen.
Kinderen moeten zelf kunnen kiezen, hier is volop ruimte voor.

2. Persoonlijke ontwikkeling:
Ieder kind heeft zijn eigen voorkeur voor speelgoed. Het aanbod bij Co&Zo is afgestemd op de leeftijd van 0 tot 4 jaar, is geschikt voor jongens en voor meisjes. Het kind kan op deze manier zelf kiezen waar het mee wil spelen.
Peuters zijn in staat zelf aan te geven waar ze in geïnteresseerd zijn. Als de mogelijkheid zich voordoet probeert Co&Zo het spelmateriaal hierop aan te laten sluiten door bijvoorbeeld stickertjes/knutsel/speelmateriaal aan te schaffen van een bepaald thema/onderwerp.

3. Sociale ontwikkeling:
Door met elkaar te overleggen maken de kinderen samen keuzes in waar ze mee willen spelen of welk spelletje we gaan doen. Dit stimuleert en bevordert de samenwerking. Er is voldoende aanbod aanwezig om samen te kunnen spelen, en hierin te variëren.

4. Waarden en normen:
Met name in rollenspel wordt er “onbewust” aandacht besteed aan waarden en normen.
Door de kinderen speelgoed te bieden wat aansluit op het dagelijks leven (denk aan een poppenhoek, keukentje, winkeltje) leren kinderen alsjeblieft en dankjewel bijvoorbeeld makkelijk toe te passen. Co&Zo probeert hier zoveel mogelijk op in te springen en geeft ruimte voor rollenspelen.
Co&Zo vindt het belangrijk dat de kinderen netjes omgaan met het speelgoed, en met elkaar!


De groep:

1. Emotionele veiligheid:
Co&Zo vindt het belangrijk dat kinderen kunnen wennen aan de opvang en daarom per opvang-dag minimaal 4,5 uur aaneengesloten aanwezig zijn. Alleen op deze manier heeft een kind voldoende tijd / mogelijkheid om zich te leren hechten en zich veilig te voelen in een groep met anderen.
Co&Zo probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de groepssamenstelling zodat kinderen een of meerdere leeftijdsgenootje(s) hebben waar ze mee kunnen spelen. Ook komen de kinderen bij voorkeur zoveel mogelijk op dezelfde dagen, zodat ze zo vaak mogelijk dezelfde kinderen zien. Dit draagt bij aan de emotionele veiligheid en het “thuis” voelen. 
Als het wennen in de groep niet vanzelf gaat zal Co&Zo er alles aan doen om dit te verbeteren en hierover met ouder(s) afspraken maken en oplossingen zoeken.

2. Persoonlijke ontwikkeling:
Ieder kind moet de mogelijkheid hebben zich optimaal zelfstandig te kunnen ontwikkelen binnen de opvang. Co&Zo streeft ernaar om ieder kind voldoende persoonlijke aandacht te geven en daarnaast voldoende leeftijdsgenootjes aanwezig te laten zijn. Door in een groep te verblijven met andere kinderen leert een kind o.a. geduld te hebben en te delen.

3. Sociale ontwikkeling:
In de groep zal er regelmatig met elkaar iets ondernomen worden. Dit kan heel leuk zijn, maar ook lijden tot bijvoorbeeld een conflict. Co&Zo streeft ernaar om kinderen samen een oplossing te laten bedenken bij een conflict, maar zal ook bijsturen waar nodig is.
Tijdens de tafelmomenten (eten en drinken) is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en leren de kinderen groepsgesprekken te houden, op elkaar te wachten en te luisteren naar elkaar.
Bij Co&Zo krijgen alle kinderen tijd en ruimte in een groepsgesprek.

4. Waarden en normen:
Tijdens de tafelmomenten wordt de planning van de dag besproken. Wat gaan we doen, wat wel en wat niet, en waarom wel/niet. Co&Zo vindt het belangrijk dat een kind zijn eigen inbreng heeft in het dagprogramma / de activiteiten.
Via voorlezen / tafelgesprekken en in de dagelijkse gang van zaken wordt er zoveel mogelijk ingespeeld op het kind en de bijbehorende omgangsvormen zoals bewust worden/maken van handjes wassen, zelfstandig naar het toilet gaan, (netjes) aan- en uitkleden etc.


Dagindeling:

Co&Zo Gastouderopvang werkt zoveel mogelijk aan de hand van een vaste dagindeling.
Op deze manier wordt er zoveel mogelijk structuur geboden en weten de kinderen waar ze aan toe zijn. (emotionele veiligheid)
Er is ruimte voor groepsactiviteiten (sociale ontwikkeling) maar daarnaast is er ook voldoende persoonlijke aandacht voor ieder kind door de kleine groep (persoonlijke ontwikkeling / emotionele veiligheid)
De opvang wordt geboden in een huiselijke sfeer/gezinssituatie waarin bepaalde omgangsvormen gelden (waarden en normen)

07.00-07.30 De eerste kinderen worden gebracht, ruimte voor vrij spel

07.30-08.00 Gezamenlijk ontbijt met de kinderen die er dan zijn

08.00-09.30 Binnenkomst overige kinderen, ruimte voor vrij spel.

09.30-09.45 Gezamenlijk opruimen / handen wassen / aan tafel

09.45-10.15 Zingen, fruit eten en voorlezen

10.15-10.30 Plasronde / verschonen

10.30-11.30 Buiten spelen, knutselen of een gezamenlijke activiteit

11.30-11.45 Opruimen, plasronde/verschonen, handen wassen

11.45-12.30 Tafeldekken, lunch

12.30-12.45 Afruimen/opruimen

12.45-13.00 De kinderen die gaan slapen gaan naar bed

13.00-15.00 Ruimte voor een spelletje, vrij spelen, activiteit etc.

15.00-15.30 Kinderen komen uit bed, plasronde/verschonen

15.30-16.00 Tussendoortje eten en drinken, zingen en/of voorlezen

16.00-17.30 Vrij spel, buiten spelen, knutselen of een activiteit. Eerste kinderen worden opgehaald

17.30-19.00 Avondeten, vervolgens vrij spel tot ophalen

De baby’s hebben een eigen ritme van voeding en slapen welke binnen de opvang zoveel mogelijk wordt aangehouden.
Er kan van de dagindeling worden afgeweken tijdens bijvoorbeeld uitstapjes.
Ook kan de binnenkomst en het ophalen van kinderen op een ander moment zijn dan beschreven i.v.m. flexibele opvang, eveneens kunnen de slaaptijden wisselen per kind.
Co&Zo kijkt zoveel mogelijk naar de behoeften van het kind en past de planning hier indien nodig op aan.

Naast een dagindeling en pedagogisch handelen spelen de volgende factoren ook een rol voor het creëren van een veilige en prettige opvangomgeving:


Planning:

Co&Zo maakt gebruik van een planningsschema waarin het aantal kinderen per dag wordt weergegeven. Deze planning voldoet aan de eisen van de wet waarin staat omschreven dat er maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar mogen worden opgevangen binnen de opvanglocatie. Er mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijk worden opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Co&Zo is gebonden aan een leeftijdsopbouw van de groep. Dat betekent dat er niet meer dan 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijkertijd mogen worden opgevangen, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.


Protocol calamiteiten:

De Wet Kinderopvang eist dat Co&Zo werkt met een calamiteitenprotocol.
In het calamiteitenprotocol zijn minimaal twee achterwachten beschikbaar die tijdens een noodsituatie de opvang kunnen overnemen. In het protocol is beschreven wie er tijdens een noodsituatie achterblijft bij de kinderen, wie de ouders informeert, waar de gegevens van de kinderen te vinden zijn en wat de achterwacht moet doen om de opvang voort te zetten. De achterwachten zijn op de hoogte van het protocol. Tevens is er een vluchtplan aanwezig.


Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

Bij het vermoeden van kindermishandeling maakt Co&Zo gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

E-mailen
Bellen