KOM JE SPELEN?

Co&Zo Gastouderopvang

De bemiddeling tussen de gastouder en de vraagouder(s) verloopt via gastouderbureau Boelie (www.gastouderbureauboelie.nl)


Naast de kosten van Co&Zo, worden er door het gastouderbureau bemiddelingskosten in rekening gebracht. De kosten van de gastouder en de bemiddelingskosten die het gastouderbureau in rekening brengen, vormen samen de totale uurprijs.

Co&Zo is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder registratienummer 204407199. 
Tweeverdienende ouders hebben recht op kinderopvangtoeslag indien er gebruik wordt gemaakt van opvang die geregistreerd staat in het LRK. 
Voor meer informatie: www.toeslagen.nl of informeer bij het gastouderbureau of de belastingsdienst. 

E-mailen
Bellen
Info